سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه 
ریاست دانشگاه مجازی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیة 
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی  
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور  
معاون آموزشی و جانشین مدیر حوزه علمیه بعلبک  
1372/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
حوزه رسول اکرم (ص) و سیده زهرا(س) بیروت  
معاون و جانشین مدیر  
1373/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
حوزه رسول اکرم (ص) و سیده زهرا(س)  
مدیر  
1375/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی امام صادق علیه السلام  
موسس 
 
 
اجرائی