با قافله ایثار 2- او درس صبوری می دهد
26 بازدید
محل نشر: روزنامه زائر - حج 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی