ضیافت مهر 1 - پاسداشت یک ضیافت بزرگ
26 بازدید
محل نشر: روزنامه همشهری - مهر 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی