ضیافت مهر 10 - خواسته های اساسی بندگان در ماه خدا
19 بازدید
محل نشر: روزنامه همشهری - مهر 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی