ضیافت مهر 16 - مقدّرات را در شب قدر جدّی بگیریم
25 بازدید
محل نشر: روزنامه همشهری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی