نقش و حقوق کارکنان در سازمان ها از دیدگاه امام علی (ع)
24 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-0697-2
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگرش بنیادین بر نظام تحول اداری در سازمان ها و نهادهای حکومت اسلامی، نیازمند شناخت عمیق و ژرف از آموزه های اخلاقی دین می باشد و بی آن؛ تمامی نقشه ها و طرح ها نقش بر آب است. عدم توجه کافی از سوی دست اندرکاران به لوازم و اقتضائات نظام اسلامی و نوع تعامل کارگزاران حکومت با مردم و نیز مناسبات فیمابین سطوح حاکمیت، و کوتاهی هایی که در تبیین نظریه پردازی دینی از سویی و در تحقق آرمان های علوی در حکومت از سوی دیگر شده است، غیر قابل اغماض می باشد. و آنچه امروز در سطوح و لایه های گوناگون ادارات و سازمان ها شاهد آن هستیم، کم توجهی به اصول و بایسته های اخلاقی است. و مادامیکه نتوان در صدد حلّ و رفع این معضل و بحران مدیریتی برآمد، نمی توان از یک تحول عظیم در ادارات و سازمانها سخن گفت. باید اعتراف نمود که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر پر برکت نظام دینی، تا کنون توجه بایسته ای به نقش اساسی و پر رنگِ کارکنان در دستگاه های اداری نشده به گونه ای که تصور می رود این قشر پر تلاش و خدوم، خویش را مخاطب بیانات دلنشین و دستورات اخلاقی و حکومتی مولای متقیان علی  و دیگر رهبران دینی تلقی ننموده است. ارائه مناسب و عرضه بی طرفانه افکار و اندیشه های بلندِ علوی به محضر کارکنان شریف، و در پرتو آن، آگاهی و شناخت دقیق آنان با وظایف سازمانی و اخلاق صنفی خویش، زمینه هر گونه ساماندهی نظام اداری و تحول سازمانی در تمامی سطوح مدیریتی کشور را فراهم خواهد ساخت. این کتاب که نخستین نوشتار از اینجانب در حوزه " سازمان و مدیریت اسلامی" است، " نقش و حقوق کارکنان در سازمان ها از دیدگاه امام علی" نام گرفته و در بهار 1384 از سوی بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم در 247 صفحه منتشر گردیده است.